Du kan ikke online eller telefonisk reservere en hvalp, det foregår i forbindelse med et besøg, hvor vi får os en uforpligtende lille hundesnak.

En reservation er bindende på den måde, at der betales et reservationsgebyr på 3000 kr., som fratrækkes hvalpens pris.
Hvis man efter reservationstidspunktet skulle fortryde eller af anden årsag ikke kan eller vil købe hvalpen herefter, så tilbagebetales reservationsgebyret ikke.

Man skal ligeledes være opmærksom på, at hvalpene først finder deres rette familie efter den 7. uge, og at Haus Hesselbjerg altid forbeholder sig retten til førstevalget og til fordelingen af hvalpene, som tidligst sker i 7. leveuge.
Hvorfor dog det? Fordi, jo ældre en hvalp er, jo bedre kan vi danne os et indtryk af hvalpens udvikling.
På den måde sikrer vi os, at en familie får den hvalp, som passer allerbedst til dem.
Vi gør dog altid vores bedste for at opfylde jeres ønske om hvalp, men hvalpens tarv er det vigtigste, så det er ikke altid, at det kan lade sig gøre.
Man har dog altid retten til at vælge hvilket køn man ønsker.

Jeg vil anbefale, at du læser siden: Reservation og køb af hvalp